Avvergeskade, skjæreskader eller skuddskader på hender og armer som oppstår idet offeret prøver å verge seg mot angrep.