rettsmedisin

Artikkelstart

Rettsmedisin er anvendelse av medisinsk kunnskap og vitenskap i rettens tjeneste. De viktigste praktiske oppgavene er å bistå domstol, påtalemyndighet, politi og forsvarer i straffesaker der medisinsk fagkunnskap kan bidra til å oppklare eller belyse saken. Faget er en akademisk disiplin, og alle universitetene i Norge har en rettsmedisinsk enhet med ansvar for studentundervisning og forskning.

Faktaboks

Også kjent som
medicinae forensis eller legalis forensisk medisin

Rettsvesenet kan ha behov for sakkyndig bistand innen alle medisinens fagområder. Tidligere fantes faste medisinske sakkyndige som enten i kraft av sin stilling eller etter spesiell oppnevning av Justis- og beredskapsdepartementet fungerte som rettsmedisinere. I henhold til nytt reglement for Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) av 2003, finnes ikke lenger faste medisinske sakkyndige. Det arbeides nå (2007) med å innføre kvalifiseringskrav for sakkyndige. DRK arrangerer kurs i jus og rettslære for leger og Norsk Rettsmedisinsk Forening avholder kurs i temaer inne de forskjellige rettsmedisinske fagdisipliner.

De vanligste rettsmedisinske granskningsoppdrag er liksyn, likåpning, undersøkelse av volds- og overgrepsofre, undersøkelser i forbindelse med eventuell ruspåvirkning i trafikksaker, identifisering av omkomne, farskapsundersøkelser og undersøkelse av tiltalte i straffesaker (judisiell observasjon).

Med utgangspunkt i slike oppdrag har det utviklet seg grener av rettsmedisinen som ivaretar det faglige ansvar for disse funksjonene. Rettspatologer ivaretar likundersøkelsene, kliniske rettsmedisinere står for undersøkelse av levende volds- og overgrepsofre og mistenkte i trafikksaker, rettstoksikologer foretar kjemiske analyser og vurderer resultatene, rettsgenetikere, rettsantropologer og rettsodontologer ivaretar identifiseringsoppgaver, og rettspsykiatere foretar mentalundersøkelser. Sammen utgjør disse subspesialitetene rettsmedisin i mer snever forstand.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg