rettsmedisin

Rettsmedisin er anvendelse av medisinsk kunnskap og vitenskap i rettens tjeneste. De viktigste praktiske oppgavene er å bistå domstol, påtalemyndighet, politi og forsvarer i straffesaker der medisinsk fagkunnskap kan bidra til å oppklare eller belyse saken. Faget er en akademisk disiplin, og alle universitetene i Norge har en rettsmedisinsk enhet med ansvar for studentundervisning og forskning.

Faktaboks

også kjent som:
medicinae forensis eller legalis
forensisk medisin

Rettsvesenet kan ha behov for sakkyndig bistand innen alle medisinens fagområder. Tidligere fantes faste medisinske sakkyndige som enten i kraft av sin stilling eller etter spesiell oppnevning av Justis- og beredskapsdepartementet fungerte som rettsmedisinere. I henhold til nytt reglement for Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) av 2003, finnes ikke lenger faste medisinske sakkyndige. Det arbeides nå (2007) med å innføre kvalifiseringskrav for sakkyndige. DRK arrangerer kurs i jus og rettslære for leger og Norsk Rettsmedisinsk Forening avholder kurs i temaer inne de forskjellige rettsmedisinske fagdisipliner.

De vanligste rettsmedisinske granskningsoppdrag er liksyn, likåpning, undersøkelse av volds- og overgrepsofre, undersøkelser i forbindelse med eventuell ruspåvirkning i trafikksaker, identifisering av omkomne, farskapsundersøkelser og undersøkelse av tiltalte i straffesaker (judisiell observasjon).

Med utgangspunkt i slike oppdrag har det utviklet seg grener av rettsmedisinen som ivaretar det faglige ansvar for disse funksjonene. Rettspatologer ivaretar likundersøkelsene, kliniske rettsmedisinere står for undersøkelse av levende volds- og overgrepsofre og mistenkte i trafikksaker, rettstoksikologer foretar kjemiske analyser og vurderer resultatene, rettsgenetikere, rettsantropologer og rettsodontologer ivaretar identifiseringsoppgaver, og rettspsykiatere foretar mentalundersøkelser. Sammen utgjør disse subspesialitetene rettsmedisin i mer snever forstand.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg