Barnevernsklinikk er et tidligere navn for behandlingssenter organisert under helsevesenet for barn med psykiske og adferdsmessige vanskeligheter.