Basillebærere er et gammelt uttrykk for smittebærere.