Mikrobiologi

Mikrobiologi er læren om mikroorganismene. Mikroorganismer er encellete levende vesener som er så små at de bare kan ses i et mikroskop. Til mikrorganismene regnes bakterier, mykoplasmer, virus, protozoer, mange sopparter og noen algearter.Mikrobiologene innen medisinen er spesielt opptatt av mikroorganismene som forårsaker sykdommer. De studerer også andre smittestoffer som viroider og prioner samt smittestoffenes genetikk, som bakterie- og virusgenetikk, kjemoterapi og behandling med antibiotika og infeksjonsimmunologi.Det er en betydelig overlapping mellom mikrobiologi og andre fagfelt, for eksempel. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tone Tønjum

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 5 kategorier:

  1. Bakterier
  2. Begreper og metoder i mikrobiologien
  3. Protozoer
  4. Sopp
  5. Virus

Inneholder 1 artikler: