Bezoar, sammenpakket ball av ufordøyd mat. Kan prinsipielt sees overalt, men typisk i magesekken. Oppstår særlig ved utløpshinder, f.eks. etter operasjoner eller ved arrdannelser. Sees også ved abnorme spisevaner, med bl.a. hårballer. Gir sjelden symptomer alene, pasienten kommer oftest til undersøkelse pga. årsaken til bezoardannelsen.