Biomedisinsk, som gjelder biomedisin; som forener studiet av biologi, medisin og teknikk for å utnytte erfaringer fra biologien til tekniske fremskritt og for å utvikle tekniske hjelpemidler i medisinen (f.eks. kunstige organer).