Den forbigående nedsettelse av synsevnen som inntrer når øynene utsettes for lys som er vesentlig sterkere enn det de er innstilt for (adaptert for). Den lysstyrke som skal til for å fremkalle blending, er således avhengig av den generelle belysning på det sted hvor man oppholder seg. I godt dagslys må det derfor brukes et meget sterkere lys for å fremkalle blending enn i mørke. Når man utsettes for blendende lys, vil den delen av øyets netthinne som treffes av lyset hemmes betydelig i sin funksjon for en kort tid. Treffer det blendende lys bare det ene øyet, vil blending oppstå bare her, mens det andre øyet går fri. – Man taler også om blendet lys (f.eks. billys) og mener dermed at lyskilden er avskjermet eller rettet slik at den ikke skal fremkalle blending.