Blikkfelt, den delen av omgivelsene som kan fikseres ved bevegelse av øyet uten å bevege hodet.