Bukkal er en retnings- eller posisjonsangivelse som betegner noe som vender mot kinnet eller noe som gjelder kinnet.