Bulla er en blemme som er større enn 0,5–1 centimeter i diameter.