Cal er symbolet for kalori. Kalori er en eldre enhet for varmeenergi og én kalori tilsvarer 4,185 J.