Calmodulin, gruppe av kalsiumbindende proteiner som finnes i alle eukaryote celler, og som har en vesentlig oppgave i reguleringen av det store antall kalsiumregulerte prosesser i cellene.