Carp- er en forstavelse som betyr at noe har med håndleddet å gjøre.