Carp-, forstavelser som angir relasjon til håndleddet.