Cefal- er en forstavelse som betyr at noe har med hodet å gjøre. Den norske skrivemåten er kefal-.