Chol- er en forstavelse som betyr at noe har med gallen å gjøre. Se også kol-.