Cilium, egentlig en feiltolkning; rett oversatt betyr cilium 'øyelokk'. Cilium er også betegnelse på flimmerhår.