Colon irritabile er en tidligere betegnelse på irritabel tarm-syndrom.