Konstitusjon, sammenfattende betegnelse på individets arvelige fysiske og psykiske egenskaper.