D er en forkortelse som brukes på resepter og som står for 'lever ut!'.