Deoksykortikosteroider, steroidhormoner og intermediærprodukter fra hormonsyntese i binyrebarken. De har bl.a. med kroppens regulering av vann- og elektrolyttbalansen å gjøre.