Deuteranopi er det samme som grønnblindhet. Se fargeblindhet.