Diastem betyr 'mellomrom', for eksempel mellom tennene.