Dissimulasjon, det fenomen at pasienten bagatelliserer symptomer og tegn og prøver å gjøre seg bedre enn det han eller hun er.