Divergens, forskjell, gå hver sin vei; for eksempel divergent skjeling.