Divergent skjeling, skjeling hvor øynenes synsakser er ukrysset, såkalt utoverskjeling.