Donovanske legemer, stavbakterier som i 1905 ble beskrevet av Charles Donovan. Han fant korn i cellene i vev fra pasienter med lymfogranuloma venereum, en kjønnssykdom som skyldes Chlamydia-bakterier. Disse kornene viste seg å være de små bakteriene.