Eksitabilitet er evnen til å reagere på en stimulus. Se også irritabilitet.