Eksitabilitet, evne til å reagere på en stimulus. Se også irritabilitet.