Ekskrement er avfallsprodukter som skilles ut av kroppen i form av avføring.