Eksofori, skjeling hvor øyeaksene divergerer, utoverskjeling. Ved eksofori er skjelingen latent (bare synlig av og til) og ikke manifest som ved eksotropi. Se også skjeling.