Endokardialt trykk, blodtrykk i hjertets kamre. Måling av dette trykket i forskjellige avsnitt kan være av betydning ved kartlegging av hjertelidelser, for eksempel med henblikk på operasjon.