Endokrinopati, generell betegnelse på funksjonsforstyrrelse i de endokrine kjertlene.