Entotisk, (av ento- og gr. 'øre'), i ørets indre, som oppstår inne i øret, særlig om lyd.