Øre

Øret inndeles i det ytre øret, mellomøret og det indre øret.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Niels Christian Stenklev

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 134 artikler: