Øret inndeles i det ytre øret, mellomøret og det indre øret.. Hele artikkelen

Ny artikkel