Epinefrin er en amerikansk benevnelse for adrenalin.