Ergologi, læren om fysisk arbeid og de virkninger dette har på kroppen.