Exanthema subitum er det samme som fjerde barnesykdom.