En infeksjonssykdom er en sykdom som er forårsaket av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp eller parasitter). I mange sammenhenger blir begrepene infeksjonssykdom og infeksjon brukt synonymt, men sykdom vil ofte innebære at pasienten har klinisk sykdom. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Infeksjonsmedisin

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel