Infeksjonsmedisin

Fagansvarlig

Bjørn Myrvang

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 10 kategorier:

  1. Bakteriesykdommer
  2. Begreper i infeksjonsmedisinen
  3. Metoder innen infeksjonsmedisin
  4. Organisasjoner innen infeksjonsmedisin
  5. Ormesykdommer
  6. Prionsykdommer
  7. Protozosykdommer
  8. Soppsykdommer
  9. Vektorer
  10. Virussykdommer

Inneholder 9 artikler: