Infeksjonsmedisin

Infeksjonssykdom er sykdom som er forårsaket av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp eller parasitter). I mange sammenhenger blir begrepene infeksjonssykdom og infeksjon brukt synonymt. Men sykdom vil ofte innebære at pasienten har klinisk sykdom. Infeksjonssykdommer kan være akutte eller kroniske, og kan variere fra å være uskyldige, selvhelbredende og/eller lokaliserte tilstander til dramatiske tilstander med multiorgansvikt, som behandlet eller ubehandlet ender fatalt. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Infeksjonsmedisin

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 10 kategorier:

  1. Bakteriesykdommer
  2. Begreper i infeksjonsmedisinen
  3. Metoder innen infeksjonsmedisin
  4. Organisasjoner innen infeksjonsmedisin
  5. Ormesykdommer
  6. Prionsykdommer
  7. Protozosykdommer
  8. Soppsykdommer
  9. Vektorer
  10. Virussykdommer

Inneholder 9 artikler: