Infeksjonsmedisin

Infeksjonssykdom er sykdom som er forårsaket av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp eller parasitter). I mange sammenhenger blir begrepene infeksjonssykdom og infeksjon brukt synonymt. Men sykdom vil ofte innebære at pasienten har klinisk sykdom. Infeksjonssykdommer kan være akutte eller kroniske, og kan variere fra å være uskyldige, selvhelbredende og/eller lokaliserte tilstander til dramatiske tilstander med multiorgansvikt, som behandlet eller ubehandlet ender fatalt. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Infeksjonsmedisin

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Synøve Kamøy

Inneholder 10 kategorier:

  1. Bakteriesykdommer
  2. Begreper i infeksjonsmedisinen
  3. Metoder innen infeksjonsmedisin
  4. Organisasjoner innen infeksjonsmedisin
  5. Ormesykdommer
  6. Prionsykdommer
  7. Protozosykdommer
  8. Soppsykdommer
  9. Vektorer
  10. Virussykdommer

Inneholder 9 artikler: