Fermentor, beholder (kar, tank) som brukes til aerob eller anaerob dyrking av mikroorganismer. Spesielle fermentorer benyttes til dyrking og studier av vevskulturer fra planter og pattedyr.