Fjerde kjønnssykdom, sjelden kjønnssykdom som skyldes bakterien Calymmatobacterium granulomatis. Også kjent som granuloma inguinale.