Fysiogen betyr at noe stammer fra kroppen. Betegnelsen somatisk brukes hyppigere. Psykogen brukes om det sjelelige.