Fysiogen betyr at noe stammer fra kroppen. Uttrykket er delvis erstattet av 'somatisk', som brukes hyppigere. Psykogen brukes om det sjelelige.