Fysiogen, som stammer fra kroppen. Betegnelsen somatisk brukes hyppigere (av gr. soma, 'kropp'). Psykogen brukes om det sjelelige.