Psykogen, sjelelig betinget, som har sin opprinnelse i det psykiske. Motsatt: somatisk.