Gamma, γ, bokstav i det greske alfabet. I forskjellige inndelingssystemer brukes greske bokstaver for å betegne undergrupper, f.eks. blant proteiner.