Gangliektomi er kirurgisk fjerning av ganglion (seneknute).