Høyenergetisk stråleterapi, høyvoltterapi, behandling med meget energirik (kortbølget) elektromagnetisk stråling (røntgen- eller gammastråling) eller elektronstråling. Se strålebehandling.