Helsesøster, sykepleier som etter grunnutdanning og praksis har tatt minst ettårig videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid ved høyskole. Utdanningen tar hensyn til at helsesøsters arbeidsoppgaver særlig er knyttet til forebyggende arbeid overfor barn i helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Driver bl.a. med forebyggende helsearbeid blant barn og unge, skolehelsetjeneste, vaksinasjon og rådgivning om svangerskap. Helse- og omsorgstjenesteloven krever at alle kommuner har helsesøstertjeneste.