Helsesøster er et tidligere navn på helsesykepleier.