Hemizygositet, tilstedeværelse av bare ett kromosom i et kromosompar, f.eks. X-kromosomet i mannlige celler.