Heterokromatin er de delene av kromatinet som forblir sammenfoldet gjennom hele cellesyklus. Se kromatin.