Heterolog, av annen art eller type, fremmed. Motsatt: homolog.