Homolog, overensstemmende, av samme type, med samme opphav eller med samme struktur. Motsatt: heterolog.